FAQ

Spørgsmål om

Spørgsmål om

Åben ÅRGANG

Hvem kan deltage?​

Åben ÅRGANG er for alle fortællere, som har en historie til en kortfilm, de gerne vil have hjælp til at udvikle.

Der kræves ingen formel erfaring med tv, film eller animation for at deltage, og der er kun meget få formelle ansøgningskriterier:

  • Du skal på ansøgningstidspunktet være fyldt 18 år
  • Du skal kunne deltage i et udviklings- og produktionsforløb henover ca. 14 måneder ved siden af evt. studie og job
  • Du har ikke tidligere modtaget produktionsstøtte fra et af filmværkstederne

Vi opfordrer alle engagerede personer uanset din sociale baggrund, køn, handicap, religion, seksualitet eller etnicitet til at ansøge.

Hvordan ansøger jeg?

Du ansøger ved at indsende en kort beskrivelse af idéen til din kortfilm (må gerne være animation) (max. en side), en kort video hvor du præsenterer dig selv og din motivation for at søge (max. 2 min) samt et udfyldt ansøgningsskema.
Du kan læse mere under Ansøg

Hvad er Åben ÅRGANG?

Åben ÅRGANG er et talentudviklingsprogram, som har til formål at styrke mangfoldigheden i dansk film og tv og fremme udviklingen af flere filmskabere med forskellige stemmer, baggrunde og erfaringer.

På Åben ÅRGANG kan du lære at lave film, møde andre med samme interesse og få hjælp og støtte til lave din egen kortfilm (kan også være animation).

Hvor mange bliver optaget på Åben ÅRGANG?

Over en 3 årig periode vil der blive optaget 10 deltagere årligt. Det vil sige at der optages 10 deltagere i efteråret 2024. 

Hvornår finder Åben ÅRGANG sted?

Åben ÅRGANG finder sted henover en periode på 14 måneder, hvor du deltager i et udviklings- og produktionsforløb og både modtager undervisning og laver din kortfilm (fiktion, dokumentar eller animation). Forløbet er tilrettelagt, så det kan foregå ved siden af uddannelse, arbejde eller andet.
Du kan læse mere om de konkrete datoer her.

Hvornår er der ansøgningsfrist?

Du skal ansøge om at deltage i Åben ÅRGANG inden d. 6. august 2024 kl. 12:00 (middag).

Hvad koster det at deltage i Åben ÅRGANG?

Det er gratis at deltage i Åben ÅRGANG. I forbindelse med undervisningsprogrammet vil du få betalt forplejning samt transport og overnatning, hvis du ikke bor i Storkøbenhavn.

Hvordan udvælges deltagerne til forløbet?

En redaktion bestående af fire personer vil læse alle ansøgningerne og udvælge de 10 deltagere til Åben ÅRGANG 2024.

Redaktionen vil i udvælgelsen lægge vægt på ansøgers kreative filmidé og fortællelyst samt på at skabe en årgang af filmskabere med forskellige stemmer, perspektiver, baggrunde og erfaringsgrundlag.

Læs mere om redaktionen her

Hvem står bag Åben ÅRGANG?

Åben ÅRGANG er et talentudviklingsprogram, som er udviklet og lanceret i et partnerskab mellem Filmtalent, herunder filmværkstederne i Aarhus, Odense, København og Viborg og TV 2.
Projektet er støttet af Det Danske Filminstitut.